CENNIK - 2020

 

Rodzaj zabiegu

Cena [zł]

Cena [€]

1.1

Badanie fizjoterapeutyczne / konsultacja

20

5

Kinezyterapia

 

 

2.1

Ćwiczenia bierne, czynno-bierne i wspomagane - 15min

20

5

2.2

Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem, izometryczne - 30min

20

5

2.3

Ćwiczenia indywidualne z terapeutą - 30min

50

12

2.4

Terapia specjalna z terapeutą (PNF, McKenzie, itp)

50

12

2.5

Manipulacje i Mobilizacje

50

12

Masaż

3.1

Masaż klasyczny - kończyna górna

30

7

3.2

Masaż klasyczny - kończyna dolna

30

7

3.3

Masaż klasyczny - odcinek kręgosłupa

40

10

3.4

Masaż klasyczny grzbietu - 20min.

40

10

3.5

Masaż klasyczny grzbietu - 30min

50

12

3.6

Drenaż limfatyczny - 1 kończyna

40

10

3.7

Masaż bańką chińską - 30min

50

12

3.8

Masaż gorącymi kamieniami – 30min

60

14

3.9

Masaż całego ciała – 60min

90

21

Fizykoterapia

4.1

Laseroterapia - punktowa

8

2

4.2

Ultradźwięki

8

2

4.3

Fonoforeza (ultradźwięki z lekiem)

10

2,50

4.4

Magnetoterapia

8

2

4.5

Galwanizacja

8

2

4.6

Jonoforeza

8

2

4.7

Elektrostymulacja

10

2,50

4.8

Prądy diadynaminczne

8

2

4.9

Prądy interferencyjne

8

2

4.10

Prądy metodą TENS

8

2

4.11

Prądy Traberta

8

2

4.12

Prądy Kotza

8

2

4.13

Tonoliza

10

2,50

4.15

Mikroprądy

8

2

4.14

Terapia skojarzona - elektroterapia z ultradźwiękami

10

2,50

Kinesio-taping (plastrowanie)

5.1

Pojedyncze oklejenie plastrami terapeuty

30

7

5.2

Oklejenie plastrami pacjenta

20

5

Wizyty domowe

6.1

Wizyta fizjoterapeutyczna domowa – 30min

50

-

Rejestracja telefoniczna: 886 037 195

Resjestracja on line: kontakt@rehanova.pl